ÁSZF

 

 • 1 Hatály, fogalommeghatározások

 

(1) Ezek az általános üzleti feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden, az online boltunkon keresztül kötött szerződésre vonatkozik, amely létrejött köztünk:

 

Friendly House Kft.

Paulay Ede utca 22-24.

1061 Budapest

telefon: +36 1 413 0111
email: office@friendlyhouse.hu

képviseli: Oliver Paar,

- a továbbiakban: „Szolgáltató“ -

és

 

a szerződés 2. §-ában meghatározott ügyfél között

 - a továbbiakban: „Ügyfél“ –

 

(2) A webáruház-szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató) és az ügyfél (a továbbiakban „Ügyfél“) közötti üzleti kapcsolat tekintetében kizárólag a következő általános üzleti feltételek érvényesek a megrendelés időpontjában érvényes változatban. A megrendelő ettől eltérő általános üzleti feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha a Szolgáltató ezek érvényességét írásban jóváhagyja.

 

(3) Az Ügyfél fogyasztó, amennyiben a megrendelt szállítások és szolgáltatások célja nem elsősorban kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. Másrészt vállalkozó minden olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyi társaság, aki vagy amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének végzése során jár el.

 

 • 2 A szerződés megkötése

 

(1) Az Ügyfél a Szolgáltató választékából termékeket, különösen DJ-berendezéseket és stúdiókészülékeket és eszközöket választhat ki, és ezeket a „Bevásárlókosárba helyezés” gomb segítségével egy úgynevezett bevásárlókosárban gyűjtheti össze. A „megrendelés fizetés ellenében” gombbal kötelező érvényű igénylés jön létre a bevásárlókosárban lévő áruk megvételére vonatkozóan. A megrendelés elküldése előtt az Ügyfél bármikor megváltoztathatja és megtekintheti az adatokat. A bevételi hibák (pl. a megrendelés összege vagy a kívánt darabszám vonatkozásában) bármikor korrigálhatók úgy, hogy az áttekintő oldalon az Ügyfél az adatokat ellenőrzi és az internetes böngészőjén a „Vissza-gomb“ segítségével visszatér az előző oldalra. Ezután a megfelelő dobozokban korrigálhatja a bevitt adatokat. Alternatív esetben a megrendelési folyamat meg is szakítható a böngészőablak lezárásával. Azonban a megrendelés leadása és továbbítása csak akkor lehetséges, ha az Ügyfél az „ÁSZF elfogadás“ gombra való kattintással ezeket a szerződéses feltételeket elfogadja, és ezáltal ez az igénylése részévé vált.

 

(2) A Szolgáltató ezt követően elektronikus úton automatikus átvételi elismervényt küld az Ügyfélnek e-mail útján, amelyben az Ügyfél megrendelése ismét felsorolásra kerül, és amelyet az Ügyfél a „Nyomtatás“ funkcióval kinyomtathat. Az automatikus átvételi elismervény csak azt dokumentálja, hogy az Ügyfél megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, de nem jelenti az igénylés elfogadását. A szerződés csak a Szolgáltató általi elfogadási nyilatkozattal kerül megkötésre, amelynek kiküldése egy külön e-mailben (megrendelés visszaigazolása) történik. Ebben az e-mailben vagy egy külön e-mailben, de legkésőbb az áru leszállításakor kerül sor a szerződés szövegének (amelyet a megrendelés, az ÁSZF és a megrendelés visszaigazolása alkot) általunk az Ügyfél részére való megküldésére tartós adathordozón (e-mail vagy papírnyomtatvány)(szerződés visszaigazolása). A szerződés szövegének elmentése az adatvédelem fenntartása mellett történik.

 

(3) A szerződés megkötése a megrendelés kiindulási helye szerinti megfelelő nemzeti nyelven történik.

 

 • 3 Szállítás, áruk elérhetősége

 

(1) Az általunk megadott szállítási idők a megrendelés általunk adott visszaigazolásának időpontjától értendők, feltéve a vételár előzetes kifizetését. Amennyiben az online áruházunkban az adott árura vonatkozóan nem szerepel egyáltalán vagy eltérő számadattal szállítási határidő, utóbbi időtartama jellemzően 3 nap, de tőlünk független szállítási probléma felmerülése esetén, a termék elérhetőségének függvényében ez változhat.

 

(2) Ha az Ügyfél általi megrendelés időpontjában az általa kiválasztott termék egy példánya sem érhető el, a Szolgáltató ezt az Ügyfél részére haladéktalanul közli a megrendelés visszaigazolásában. Ha a termék tartósan nem szállítható, a Szolgáltató eltekint az elfogadási nyilatkozattól. Ebben az esetben a szerződés megkötésére nem kerül sor.

 

(3) Ha az Ügyfél által a megrendelésben megjelölt termék csak átmenetileg nem érhető el, a Szolgáltató az Ügyfélnek ezt úgyszintén haladéktalanul tudomására adja a megrendelés visszaigazolásában.

 

(4) A következő szállítási korlátozások érvényesek: A Szolgáltató csak olyan Ügyfelek részére szállít, akiknek szokásos tartózkodási helye (számlázási cím) Magyaroszrágon vagy az egyik EU-tagállamban található, és ugyanabban az országban képesek szállítási címet megadni.

 

4 § Tulajdonjog fenntartása

 

A teljes kifizetésig a szállított áruk a Szolgáltatók tulajdonában maradnak.

 

 • 5 Árak és szállítási költségek

 

(1) Az összes olyan ár, amely a Szolgáltató honlapján szerepel, tartalmazza a mindenkori érvényes és törvényes hozzáadottérték-adót.

 

(2) Az eladási árak nem tartalmazzák a szállítás, beszerelés vagy felszerelés költségeit. Kérésre azonban ezeket a szolgáltatásokat a Szolgáltató külön díj fizetéséért biztosítja ill. megszervezi. Ennek során a szállításért ill. házhoz szállításért a ténylegesen felmerült költségek a megfelelő rezsiköltség-felárral együtt, de legalább a kiszállítás napján a szállítás fajtájára vonatkozóan érvényes vagy szokásos teher- és szállítási díjak kiszámlázásra kerülnek. A szerelési munkák kiszámítására a ráfordított időnek megfelelően kerül sor, ahol az adott iparágban szokásos emberóradíj tekintendő elfogadottnak. A Csomagküldés/Info menüpont alatt a szállítási és fizetési feltételek és a lehetséges fizetési módok, valamint a Szolgáltató szállítási költségei is részletesen ismertetésre kerülnek.

 

(3) A szállítási költségeket a megfelelő árinformáció tartalmazza a Szolgáltató online boltjában. Ezen kívül az ár, beleértve az esedékes szállítási költségeket, megjelenik a megrendelőlapon, mielőtt az ügyfél elküldi a megrendelést.

 

(4) Az áru elküldése csomagküldő szolgáltatással történik. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó, a szállítás kockázatát vállalkozóként a Szolgáltató viseli, kivéve, ha az Ügyfél a szállítmányozót, a fuvarozót, vagy egyébként a szállítás végrehajtására kijelölt személyt vagy intézményt a végrehajtással megbízta, és a vállalkozó az Ügyfélnek ezt a személyt vagy intézetet korábban nem nevezte meg. Ennek során a szállítás kockázata átszáll az Ügyfélre, ha a Szolgáltató az árut a logisztikai/szállító vállalatnak átadta.

Amennyiben az Ügyfél vállalkozó, a szállítás kockázata akkor száll át az Ügyfélre, ha a Szolgáltató az árut a logisztikai/szállító vállalatnak átadta.

 

 • 6 Fizetési módok

 

 • Az Ügyfél a fizetést bankkártyával, utánvéttel, előreutalással, Sofort Banking átutalással, e-részletfizetéssel vagy Paypal-al teljesítheti, illetve személyes átvétel esetén üzletünkben fizethet készpénzzel, vagy bankkártyával is.

(2) Az ügyfél bármikor megváltoztathatja a felhasználói fiókjában tárolt fizetési módot.

 

(3) A vételár kifizetése a szerződés megkötése után azonnal esedékes.

 

 • 7 Anyaghiba-jótállás, garancia

 

(1) Amennyiben az Ügyfél fogyasztó, a Szolgáltató az anyaghibákért az erre vonatkozó törvényi rendelkezések szerint felel.

 

(2) Amennyiben az ügyfél vállalkozó, a jótállási idő 12 hónap.

 

(3) A Fogyasztók 3 éves Friendly House garanciával rendelkeznek minden árura vonatkozóan. A jogi személyiségek csak a megfelelő árukra vonatkozóan fennálló gyártói garanciákkal rendelkeznek. A jótállási jogokat ez nem érinti.

 

 

 

 

 

 1. § Felelősség

 

(1) Az Ügyfél kártérítésre vonatkozó követelései kizártak. Ez alól kivételt élveznek az Ügyfél kártérítési igényei, amelyek az élet, a testi épség, az egészség veszélyeztetéséből, a lényeges szerződéses kötelezettségek (kardinális kötelezettségek) megszegéséből eredtek, valamint az egyéb olyan károkért vállalt felelősség, amelyek a Szolgáltató, a törvényes képviselője vagy teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegéséből ered. Lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges.

 

(2) A lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése esetén a Szolgáltató csak a szerződésre tipikusan jellemző, előre látható károkért felel, ha ezek egyszerűen csak gondatlanságból erednek, kivéve, ha az Ügyfél kártérítési igényei az élet, a test vagy az egészség sérelméből fakadnak.

 

(3) Az 1. és 2. bek. korlátozásai a Szolgáltató törvényes képviselője és teljesítési segédei javára is érvényesek, amennyiben az igényeket közvetlenül ellenük támasztják.

 

 1. § Elállási jog

 

(1) A fogyasztók távértékesítési ügylet megkötésekor törvényes elállási joggal rendelkeznek, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a törvényben megadott minta szerint a weboldalán tájékoztatást ad.

(2) Az elállási jogra vonatkozóan azok a rendelkezések alkalmazandók, amelyek részletesen szerepelnek a külön felsorolt elállási tájékoztatóban.

 

§ 10 Az elállás következményei

 

Ha az Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltatónak vissza kell fizetnie minden összeget, amelyet a Szolgáltató az Ügyféltől kapott, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált kedvező normál szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen a Szolgáltató megkapta a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot. E visszafizetéshez a Szolgáltató ugyanazt a fizetési eszközt alkalmazza, amelyet az Ügyfél az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha a az Ügyféllel kifejezetten másként állapodtak meg; e visszafizetésért semmilyen ellenszolgáltatás nem kerül felszámításra az Ügyfél számára.

Az Ügyfélnek az árut haladéktalanul és minden esetben vissza kell küldenie vagy át kell adnia a Szolgáltató részére legkésőbb azt a napot követő tizennégy napon belül, amelyen értesítette a Szolgáltatót e szerződéstől való elállásától. A határidő akkor teljesül, ha az Ügyfél az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az Ügyfélnek csak akkor kell megtéríteni az áru esetleges értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru minősége, tulajdonsága és működési módja vizsgálatához nem szükséges kezelésére vezethető vissza.

 

 1. § Adatvédelem

 

Az Ön személyes adatait (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, banki adatok) az adatvédelmi előírásoknak, különösen a szövetségi adatvédelmi törvénynek megfelelően tároljuk.

Kötelezzük magunkat, hogy a számunkra az Ügyfél által átadott összes bizalmas információt, amely ilyen minősítést kapott, titokban tartunk és a ránk bízott személyes adatokat csak tevékenységeink keretében a jelen szerződéssel kapcsolatban tároljuk, dolgozzuk vagy dolgoztatjuk fel. Harmadik felek (pl. teljesítési segédek) részvétele esetén a Szolgáltatónak elő kell írnia az alvállalkozói számára is ugyanezen kötelezettségek teljesítését. A titoktartási kötelezettség a szerződés lejárta után is érvényben marad.

Önnek jogában áll, hogy minden, az Ön személyére vonatkozó, nálunk tárolt adatot megvizsgáljon és kijavítson, ha az Ön véleménye szerint elavult vagy helytelen.

Az Ön kérésére bármikor ingyenes tájékoztatást adunk a személyére vonatkozóan tárolt adatokról, azok eredetéről, az azokat fogadó személyről valamint a tárolás céljáról. Az információ a következő elérhetőségeken érhető el:

 

Friendly House Kft.

Paulay Ede utca 22-24.

1061 Budapest

telefon: +36 1 413 0111
email: office@friendlyhouse.hu

 

A törvényes feltételek teljesülése esetén ezen kívül Önnek a tárolt adatok zárolására vagy törlésére is joga van. Kérjük, erre vonatkozóan használja a fent említett kapcsolattartási adatokat.

A személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig szükséges egy szolgáltatás teljesítésére, amelyet Ön kívánt, vagy amelyhez hozzájárulását adta, amennyiben nem áll fenn semmilyen más törvényes kötelezettség, mint például folyamatban lévő törvényes eljárások.

 

 1. § Záró rendelkezések

 

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződésekre Magyarország hatályos törvényei alkalmazandók. A jogválasztás korlátozására és a kötelező, különösen azon állam rendelkezéseinek alkalmazhatóságára vonatkozó törvényes előírások, amelyben az Ügyfél, mint fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, az ügyfél jogait nem érintik.

 

(2) Amennyiben az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy, az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződéses viszonyból származó viták eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes.

 

(3) A szerződés az egyes pontjai jogi érvénytelensége esetén is érvényben marad a fennmaradó részeit tekintve. Az érvénytelen pontok helyébe, amennyiben rendelkezésre állnak, a megfelelő törvényes rendelkezések lépnek. Amennyiben ez indokolatlan nehézségeket jelentene az egyik szerződő fél számára, a szerződés teljes egészében érvényét veszti.