Elállási jog

 

A fogyasztóknak tizennégy napos elállási joguk van.

 

Az elállási jog nem vonatkozik távollevők közötti szerződésre az alábbi esetekben:

 

  1. olyan áruk szállítása vonatkozásában, amelyeket nem előre gyártottak, és amelyek gyártására a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése mérvadó vagy egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez szabták.
  2. olyan áruk szállítása vonatkozásában, amelyeket a szállítás után minőségük alapján elválaszthatatlanul összekevertek más árukkal.
  3. hang- vagy videófelvételek vagy számítógépes szoftverek zárt csomagolásban történő szállítása vonatkozásában, ha ezt a lezárást a szállítás után eltávolították,
  4. olyan lezárt áruk vonatkozásában, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a lezárásukat a szállítás után eltávolították.

 

 

 

 

Elállási jogra vonatkozó tájékoztató

 

 

 

Elállási jog

 

Önnek jogában áll, hogy tizennégy napon belül indoklás nélkül elálljon ettől a szerződéstől. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az árut birtokba vette.

 

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket:

 

Friendly House Kft,

Paulay Ede utca 22-24.

1061 Budapest

Hungary

office@friendlyhouse.hu

 

egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai levélben, faxon vagy e-mailen) a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Ehhez használhatja a csatolt elállási formanyomtatvány mintát, amely ugyanakkor nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási joga gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az elállási határidő lejártáig elküldi.

 

 

 

 

Az elállás következményei

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, vissza kell fizetnünk Önnek minden összeget, amelyet Öntől kaptunk, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk felkínált kedvező normál szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen a mi megkapjuk a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot. E visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másként állapodtunk meg; e visszafizetésért semmilyen ellenszolgáltatás nem kerül Önnek felszámításra.

 

Addig az időpontig tagadhatjuk meg a visszafizetést, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpont figyelembe vételével. Önnek az árut haladéktalanul és minden esetben vissza kell küldenie a részünkre legkésőbb azt a napot követő tizennégy napon belül, amelyen értesítette a Szolgáltatót e szerződéstől való elállásától.

Friendly House Kft,

Paulay Ede utca 22-24.

1061 Budapest

Hungary

office@friendlyhouse.hu

 

vagy át kell adnia számunkra. A határidő akkor teljesül, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Önnek csak akkor kell megtéríteni az áru esetleges értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru minősége, tulajdonsága és működési módja vizsgálatához nem szükséges kezelésére vezethető vissza.